ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Monday, July 7, 2014

ျမန္မာ႔စစ္မေတာ္ ရာထူးအဆင့္အေခၚအေဝၚမ်ား

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ရာထူး အဆင့္အလိုက္ အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို သိရွိနိုင္ေစရန္ အလိုငွာ တင္ျပလိုက္ပါသည္။ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ဖတ္္ရွုပါ။


(၁) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Commander in Chief of Defense Services

(၂) ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Deputy Commander in Chief of Defense Services

(၃) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) Commander in Chief (Army)

(၄) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္္ (ေရ) Commander in Chief (Navy)

(၅) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္္ (ေလ) Commander in Chief (Air)

(၆) စစ္ေရးခ်ဳပ္္ Adjutant General

(၇) စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္္ Quartermaster General

(၈) တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရး အရာရိွခ်ဳပ္ Defense Services Inspector General

(၉ ) တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး အရာရိွခ်ဳပ္္ Chief of Armed Forces Training

(၁ဝ) တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရး အရာရိွခ်ဳပ္္ Military Affairs Security (Chief)

(၁၁) စစ္ဦးစီးအရာရိွခ်ဳပ္္ (ၾကည္း) Chief of Staff (Army)

(၁၂) စစ္ဦးစီး အရာရိွခ်ဳပ္္ (ေရ) Chief of Staff (Navy)

(၁၃) စစ္ဦးစီး အရာရိွခ်ဳပ္္ (ေလ) Chief of Staff (Air)

(၁၄) စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္္ Military Appointments General

(၁၅) စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္္ Judge Advocate General

(၁၆) တဲြဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္္ Vice Adjutent General

(၁၇) တဲြဖက္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္္ Vice Quartermaster General

(၁၈) တပ္မေတာ္ တပ္ထိန္းခ်ဳပ္္ Provost Marshal

(၁၉ ) စစ္လက္နက္ပစၥည္းညွြန္ၾကားေရးမႉး Director of Ordinance

(၂ဝ) စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညွြန္ျကားေရးမႉး Director of Military Engineering

(၂၁) ေဆးဝန္ထမ္း ညွြန္ျကားေရးမႉး Director of Medical Services

(၂၂) ဆက္သြယ္ေရး ညွြန္ျကားေရးမႉး Director of Signal

(၂၃) ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ညွြန္ျကားေရးမႉး Director of Defense Services Procurement

(၂၄) ျပည္သူ့စစ္နွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ညွြန္ျကားေရးမႉး Director of People Militias and Frontier Forces

(၂၅) ျပည္သူ့ဆက္ဆံေရးနွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ညွြန္ျကားေရးမႉး Director of People Relation and Psychological Welfare

(၂၆) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ညွြန္ျကားေရးမႉး Director of Resettlement

(၂၇) ေလ့က်င့္ေရး ညွြန္ျကားေရးမႉး Director of Military Training

(၂၈) သံခ်ပ္ကာယႏၱရားတပ္ဖဲြ့ ညွြန္ျကားေရးမႉး Director of Armor

(၂၉ ) အေျမာက္တပ္ဖဲြ့ ညွြန္ျကားေရးမႉး Director of Artillery

(၃ဝ) တိုင္းမႉး Command Commander

(၃၁) တပ္မမႉး Division Commander

(၃၂) စစ္ဗ်ဴဟာမႉး Tectical Operation Command

(၃၃) စစ္ဦးစီးအရာရိွ (ပထမတန္း) General Staff Officer Grade I

(၃၄) လက္ေထာက္စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ Assistant Judge Advocate General

(၃၅) တပ္ရင္းမႉး Commanding Officer

(၃၆) ဒုတိယ တပ္ရင္းမႉး Second in Command

(၃၇) စစ္ဦးစီးအရာရိွ (ဒုတိယတန္း) General Staff Officer Grade II

(၃၈) တပ္ခြဲမွဴး (Company Commander)

(၃9) စစ္ဦးစီးအရာရိွ (တတိယတန္း) General Staff Officer Grade III

(၄၀ ) တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီး Adjutant

(၄၁) တပ္ေထာက္ဗိုလ္ႀကီး Quarter Master

(၄၂) တပ္စုမွဴး (Platoon Commander)

(၄၃)ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွ Intelligence Officer

(၄၄) ဆက္သြယ္ေရးအရာရိွ Signal Officer

(၄၅) ေဆးမႉး Medical Officer

(၄၆) ေဆးလက္ေထာက္ အရာခံဗိုလ္ Medical Assistant

(၄၇) တပ္ရင္းတပ္ေထာက္ အရာခံဗိုလ္ Regimental Quarter Master Sergeant

(၄၈) ရံုးအုပ္ႀကီး Head Clerk

(၄၉) တပ္ႀကပ္ႀကီးစာေရး Sergeant Clerk

(၅၀) တပ္စာရင္းကိုင္ Unit Accountant

(၅၁ ) ဗိုလ္ေလာင္း Cadet

(၅၂) အလုပ္သင္ဗိုလ္ Apprentice

(၅၃) အရာခံ ဗိုလ္ Warrant Officer I

(၅၄) ဒုတိယအရာခံ ဗိုလ္ Warrant Officer II

(၅၅) တပ္ခဲြ တပ္ၾကပ္ႀကီး Quarter Master Sergeant

(၅၆) တပ္ၾကပ္ႀကီး Sergeant

(၅၇) တပ္ၾကပ္ Corporal

(၅၈) ဒုတပ္ၾကပ္ Lance Corporal

(၅၉ ) တပ္သား Private

No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္