ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Sunday, March 2, 2014

ေသခါနီးေလ . . . ေပ်ာ္စရာေကာင္းေလေသခါနီးေလ . . . ေပ်ာ္စရာေကာင္းေလ

ခႏၶာကိုယ္တြင္း႐ိွကလီစာမ်ားအားျဖတ္ေတာက္ခံရသကဲ့သို႔ခံစားမႈ၊အ႐ိုးအေၾကာမ်ားအပိုင္းပိုင္း႐ိုက္ခ်ိဳးခံရသသို႔ခံစားမႈ၊ႏွလံုးသားအားဆုပ္ကိုင္ျဖစ္ညႇစ္သကဲ့သို႔ခံစားမႈ၊အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းအားဖိညႇစ္ပိတ္စို႔ျခင္းခံရသကဲ့သို႔ခံစားမႈ၊အေသြးအသားမ်ား ေဖာက္ထုတ္စုတ္ယူခံရသကဲ့သို႔ခံစားမႈစသည့္အနိဠာ႐ံုခံစားမႈမ်ားသည္ခႏၶာကိုယ္မွ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရသည္။ဤသည္ကားကိုယ္ခႏၶာ(ကာယကံ)ခံစားမႈမ်ားတည္း။

အသံနက္ႀကီးျဖင့္စိမ္းစိမ္းဝါးဝါး ေအာ္လိုက္သံ၊အေမကယ္ပါ…အေဖကယ္ပါဟူ၍ညည္းညဴ ေအာ္ဟစ္သံ၊က်ိတ္မႏိုင္၊ခဲမႏိုင္ဖ်စ္ညႇစ္ေအာ္လိုက္သည့္အသံမ်ား၊အထိတ္တလန္႔လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေအာ္ဟစ္လိုက္သံ၊ေျခာက္ျခားဖြယ္ထြက္ေပၚလာေသာအံႀကိတ္သံ၊ ေျဖညႇင္းစြာေလသံေပ်ာ့ျဖင့္ညည္းတြားလိုက္သံစသည့္ ႏႈတ္ဝဇီမွထြက္ေပၚလာေသာခံစားမႈမ်ားသည္ဝဇီတည္းဟူေသာမိမိ၏ႏႈတ္ခမ္းမ်ားမွထြက္ေပၚလာေသာအသံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ဤသည္ကား ႏႈတ္ခမ္းပါးစပ္မွ(ဝဇီကံ)ခံစားမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

လူတို႔၏စိတ္အလ်င္တို႔သည္ကာယကံ၊ဝဇီကံတို႔အေပၚတြင္အမွီသဟဲျပဳသည္။စိတ္ေၾကာင့္ခႏၶာကိုယ္မွလႈပ္႐ွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သလိုစိတ္ေၾကာင့္ပင္ဝဇီကံျဖစ္ေသာ ႏႈတ္မွေျပာစကားမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ထိုကဲ့သို႔ပင္ကာယတည္းဟူေသာခႏၶာကိုယ္၏ ျဖစ္ပ်က္ခံစားမႈတို႔ေၾကာင့္ဝဇီတည္းဟူေသာ ႏႈတ္မွလည္းအသံမ်ိဳးစံုထြက္ေပၚလာခဲ့ရသည္။ဤသည္ကားစိတ္(မေနာကံ)၏ခံစားမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။


လူတို႔သည္က်န္းမာေနစဥ္အခ်ိန္ကာလမ်ား၌စိတ္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ခႏၶာကိုယ္မွလႈပ္႐ွားျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းမ်ား၊ပါးစပ္မ်ားမွေျပာဆိုျခင္းအမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ ေဝဒနာခံစားေနရေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည့္က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းၿပီးေသအံ့ဆဲဆဲျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ခႏၶာကိုယ္၏ခံစားမႈအသီးသီးတို႔အေပၚမႈတည္၍နာက်င္မႈခံစားရမႈမ်ားအေပၚဝဇီ(ႏႈတ္)မွညည္းညဴးေအာ္ဟစ္ညည္းတြားသံမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရသည္။ထိုအခါမေနာတည္းဟူေသာစိတ္အလ်င္တို႔သည္မိမိတို႔၏သံေယာဇဥ္မ်ား၊ကိေလသာတဏွာမ်ား၊ပစၥည္းဥစၥာမ်ား၊သားသမီး-ေျမး-ျမစ္မ်ား၊ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ား၊တိုက္တာအိုးအိမ္မ်ား၊ ေ႐ႊေငြလက္ဝတ္ရတနာမ်ားႏွင့္မိမိတို႔စြဲလမ္းတပ္မက္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ေတာင္းတမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ထိုကဲ့သို႔ ေသအံ့ဆဲဆဲလူတို႔တြင္ထိုသံေယာဇဥ္အမွ်င္အတန္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါကဘဝကူးေကာင္းမည္မဟုတ္ေခ်။

မည္မွ်ပင္လူ႔ေလာကေကာင္းက်ိဳးကိုလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေစကာမူဘဝကူးခါနီးအခ်ိန္စကၠန္႔ ေလးအတြင္းအကုသိုလ္ကိစၥရပ္ျဖစ္ေစ၊သံေယာဇဥ္အမွ်င္အတန္းေလးတစ္ခုျဖစ္ေစသမုဒယသစၥာ ေပၚ ေပါက္လာပါကဘဝကူးေျပာင္းမႈသည္ ေ႐ွာေ႐ွာ႐ွဴ႐ွဴ ျဖစ္မည္မဟုတ္။ဤအခ်ိန္အပိုင္းအျခားေလးသည္အလြန္အေရးႀကီးလွေပသည္။မည္သူ႔ကိုမွ်ဒုကၡမေပးခဲ့ေသာအရက္သမားတစ္ဦးသည္ဘဝကူးေျပာင္းခါနီးအခ်ိန္ေလးတြင္သရဏဂံုေၾကာင့္တည္ခြင့္ရခဲ့သည့္အတြက္နတ္ျပည္သို႔ေရာက္႐ိွခဲ့ေၾကာင္းဘုရား ေဟာထဲတြင္ပါ႐ိွခဲ့သည္။ထိုကဲ့သို႔ဘဝကူးေကာင္းရန္အတြက္ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအားစဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေနပါမွထိုေကာင္းမႈအ႐ိွန္ေၾကာင့္ဘဝကူးေကာင္းဖို႔လြယ္ကူမည္။သို႔တည္းမဟုတ္အကုသိုလ္ကိစၥမ်ားႏွင့္က်င္လည္ေနမည္ဆိုပါကအေသလွမည္မဟုတ္၊ဘဝကူးေကာင္းမည္မဟုတ္ေခ်။

ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ၊စိုးရိမ္မႈ၊နာက်င္မႈ၊ ေၾကကြဲမႈစသည့္ခံစားမႈမ်ိဳးစံုတို႔အတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ႀကိဳးစားေဖးမလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။လူ႔ဘဝသက္တမ္း၏ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေလးအတြင္း ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ဆင္းရဲေသာမိသားစုဝင္မ်ားသာယခုကဲ့သို႔သံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းျခင္းမ်ဳိးကိုခံစားရသည္မဟုတ္။ခ်မ္းသာေသာအသိုင္းအဝိုင္းကပို၍သာသံေယာဇဥ္အမွ်င္တန္းမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစသည္။ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္မဟုတ္ပါလား။“ဘာမွမလိုခ်င္ရင္…ဘာမွ ေၾကာက္စရာမ႐ိွဘူး”ဟူ ေသာကၽြန္ေတာ္၏ဇနီး ေ႐ႊဇီးကြက္၏ဖခင္ေျပာစကားကားမွန္ကန္လွေပသည္။စဥ္ဆက္မျပတ္ကုသိုလ္ေရးမ်ားလုပ္ကိုင္ေနကာမွ ေသခါနီးတြင္ဘဝကူးေကာင္းရန္အမွတ္သညာရ႐ိွမည္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္အက်ိဳးတရားခံစားရမည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။သို႔ရာတြင္ယခုကဲ့သို႔ဆုတ္ကပ္ႀကီးထဲ ေရာက္႐ိွေနစဥ္လူသားအမ်ားစုတို႔သည္ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားေၾကာင့္ထိုအကုသိုလ္ေဇာမ်ားကပ္တြယ္ညိႇေနမႈတို႔ေၾကာင့္ဘဝကူးေကာင္းရန္ခက္ခဲလွေတာ့သည္။ထိုသို႔ေသာဘဝကူးခါနီးစိတ္ပိုင္း၊႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္မ်ားအားကၽြန္ေတာ္တို႔လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား၍မရေတာ့ေခ်။ထိုသူတို႔အားသြားေရာက္၍ ေဆးသြင္းေပးျခင္း၊အားေပးစကား ေျပာၾကားျခင္းတို႔ႏွင့္မလံုေလာက္။ ေ႐ွာင္လြဲ၍မရသည့္အရာျဖစ္ေသာေသခ်င္းတရားသည္တစ္ေန႔ေန႔၊တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၊တစ္ေနရာတြင္ႀကံဳေတြ႔ရမည္။ထိုအခါ ေသအံ့ဆဲဆဲ၊ ေသအံ့မူးမူး၊ ေသလုေမ်ာပါး ေဝဒနာခံစားေနရေသာလူမ်ားကို ေတြ႔႐ိွရေသာအခါဘယ္လိုမ်ားလုပ္ေပးရမလဲဆိုသည့္အေတြးမ်ိဳးေတြးမိသည္။

(တစ္ခ်ိန္က ေရာဂါေဝဒနာခံစားေနရေသာလူမမာတစ္ဦးမွ ေငြလွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္လိုေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားခဲ့၍သြား ေရာက္အလွဴခံခဲ့ၿပီးသာဓု…သာဓု…သာဓု ေခၚဆိုႏိုင္ခဲ့ေသာျဖစ္ရပ္တြင္ထိုလူနာသည္ ေနာက္ပိုင္းက်န္းမာသန္စြမ္းလာၿပီး ႏွစ္႐ွည္ေနထိုင္သြားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ဘူးသည္။ ေနာက္တစ္ဦးမွာလည္းမဆံုးခင္စပ္ၾကားလွဴဒါန္းမႈျပဳလိုေသာဆႏၵေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔အားအေၾကာင္းၾကားခဲ့၍ထိုလူနာ႐ိွရာ ေနအိမ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ရာကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္အတန္ငယ္ ေနာက္က်သြားခဲ့သည္။ထိုအခ်ိန္လူနာ၏အိမ္သို႔ဝင္ေရာက္သည္ႏွင့္မိသားစုမ်ား၏မ်က္လံုးမ်ားသည္ ေၾကကြဲမ်က္ရည္စမ်ားႏွင့္ဆီးႀကိဳၾကသည္။လွဴဒါန္းမည့္လူနာထံသို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ရာလူနာသည္လက္ထဲတြင္လွဴဒါန္းမည့္ေငြအားက်စ္က်စ္ပါေအာင္ဆုပ္ကိုင္ရင္းအသက္ကားမ႐ိွေတာ့ေခ်။ထိုျဖစ္ရပ္အားကၽြန္ေတာ္တို႔၏လူမႈေရးသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရင္နာဖြယ္ရာျဖစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။)ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ ေသဆံုးသြားေသာဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊လူမ်ိဳးဘာသာမေ႐ြးတို႔အတြက္(အခမဲ့)သၿဂႋဟ္ေပး႐ံုျဖင့္တာဝန္ေက်ပြန္ၿပီဟုသတ္မွတ္၍မရေခ်။ဘဝကူးေျပာင္းခါနီး ေသဆံုးအံ့ဆဲဆဲလူသားမ်ားအတြက္ဘဝကူးေကာင္းရန္တာဝန္ကိုပါထမ္းေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဝဒနာခံစားေနရေသာက်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနၾကေသာကာယကံ႐ွင္တို႔၏ဆႏၵအေလွ်ာက္ျဖစ္ေစ၊မိသားစုဝင္တို႔၏ဆႏအေလွ်ာက္ျဖစ္ေစ၊ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္တို႔၏ ေမတၱာပို႔သသံ၊သရဏဂံု ေဆာက္တည္မႈေပးေသာတရားသံ၊မေသခင္စိတ္ခ်ရေသာတရားထူးတို႔အားလုိလားေတာင္းတခဲ့ပါလွ်င္နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္တို႔အားပင့္ ေလွ်ာက္ကာကာယကံ႐ွင္႐ိွရာ ေဆး႐ံု(သို႔) ေနအိမ္မ်ားသို႔လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးေသာေကာင္းမႈကုသိုလ္ ေတာ္ႀကီးတစ္ရပ္အားလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။ဘဝကူးမည့္သူမ်ားအတြက္ဘဝကူးေကာင္းရန္လမ္းစတစ္ခုကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးလက္ကိုင္ျပဳ၍စတင္လမ္းေဖာက္ ေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေတာ့သည္။ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္႐ိွလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္လည္းဤေကာင္းမႈေတာ္ႀကီးအားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ဝန္ေလးမည္မဟုတ္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေသခါနီးေသာသူတို႔အတြက္ရဲရဲႀကီး ေသရဲၿပီးအရာအားလံုးအားသံေယာဇဥ္ျဖတ္ႏိုင္ၾကကာအမရပူရမဟာဂႏၶာ႐ံုဆ
ရာေတာ္ႀကီးအ႐ွင္ဇနကာဘိဝံသ ေဟာၾကားထားသကဲ့သို႔“ေသခါနီးေလ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေလ”ဟူေသာစကားရပ္အတိုင္းဘဝဘဝတို႔သည္ကူးေျပာင္းျခင္းလွပေစေတာ့မည့္ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတာ္ႀကီးတစ္ရပ္အား၂ဝ၁၃ဇူလိုင္(၁၉)ရက္(အာဇာနည္ေန႔)မွစ...ယေန့ထက္တိုင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္http://www.zaylinthawtar1994.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္