ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Friday, August 28, 2015

Run Command မ်ားကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္႔ ..ကြန္ပ်ဴတာ Run box တြင္ သံုးရန္  Command မ်ားအား စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

        1. Accessibility Controls   -   access.cpl
 2. Accessibility Wizard     -  accwiz
 3. Add Hardware Wizard   - hdwwiz.cpl
 4. Add/Remove Programs  -  appwiz.cpl
 5. Administrative Tools    -  control admintools
 6. Adobe Acrobat (if installed)  -   acrobat
 7. Adobe Designer (if installed)   -   acrodist
 8. Adobe Distiller (if installed)   -  acrodist
 9. Adobe ImageReady (if installed) -  imageready
 10. Adobe Photoshop (if installed)  -  photoshop
 11. Automatic Updates -  wuaucpl.cpl
 12. Bluetooth Transfer Wizard  -  fsquirt
 13. Calculator  -  calc
 14. Certificate Manager  -  certmgr.msc
 15. Character Map  -  charmap
 16. Check Disk Utility   -   chkdsk
 17. Clipboard Viewer  -  clipbrd
 18. Command Prompt   -  cmd
 19. Component Services   -  dcomcnfg
 20. Computer Management   -   compmgmt.msc
 21. Control Panel   -  control
  Date and Time Properties  -  timedate.cpl
 22. DDE Shares  -  ddeshare
 23. Device Manager  -  devmgmt.msc
 24. Direct X Control Panel (If Installed)*  -  directx.cpl
 25. Direct X Troubleshooter  -  dxdiag
 26. Disk Cleanup Utility  -  cleanmgr
 27. Disk Defragment  -  dfrg.msc
 28. Disk Management  - diskmgmt.msc
 29. Disk Partition Manager  - diskpart
 30. Display Properties  - control desktop
 31. Display Properties  - desk.cpl
 32. Display Properties (w/Appearance Tab Preselected)  -  control color
 33. Dr. Watson System Troubleshooting Utility  -  drwtsn32
 34. Driver Verifier Utility - verifier
 35. Event Viewer - eventvwr.msc
 36. Files and Settings Transfer Tool - migwiz
 37. File Signature Verification Tool - sigverif
 38. Findfast - findfast.cpl
 39. Firefox (if installed) - firefox
 40. Folders Properties - control folders
 41. Fonts - control fonts
 42. Fonts Folder - fonts
 43. Free Cell Card Game - freecell
 44. Game Controllers  - joy.cpl
 45. Group Policy Editor (XP Prof) - gpedit.msc
 46. Hearts Card Game - mshearts
 47. Help and Support - helpctr
 48. HyperTerminal - hypertrm
 49. Iexpress Wizard - iexpress
 50. Indexing Service - ciadv.msc
 51. Internet Connection Wizard - icwconn1
 52. Internet Explorer - iexplore
 53. Internet Properties - inetcpl.cpl
 54. Internet Setup Wizard - inetwiz
 55. IP Configuration (Display Connection Configuration) - ipconfig /all
 56. IP Configuration (Display DNS Cache Contents) - ipconfig /displaydns
 57. IP Configuration (Delete DNS Cache Contents) - ipconfig /flushdns
 58. IP Configuration (Release All Connections) - ipconfig /release
 59. IP Configuration (Renew All Connections)- ipconfig /renew
 60. IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS) - ipconfig /registerdns
 61. IP Configuration (Display DHCP Class ID) - ipconfig /showclassid
 62. IP Configuration (Modifies DHCP Class ID) - ipconfig /setclassid
 63. Java Control Panel (If Installed) - jpicpl32.cpl
 64. Java Control Panel (If Installed) - javaws
 65. Keyboard Properties - control keyboard
 66. Local Security Settings - secpol.msc
 67. Local Users and Groups - lusrmgr.msc
 68. Logs You Out Of Windows - logoff
 69. Malicious Software Removal Tool - mrt
 70. Microsoft Access (if installed) - access.cpl
 71. Microsoft Chat - winchat
 72. Microsoft Excel (if installed) - excel
 73. Microsoft Frontpage (if installed) - frontpg
 74. Microsoft Movie Maker -moviemk
 75. Microsoft Paint -mspaint
 76. Microsoft Powerpoint (if installed) - powerpnt
 77. Microsoft Word (if installed) - winword
 78. Microsoft Syncronization Tool - mobsync
 79. Minesweeper Game - winmine
 80. Mouse Properties - control mouse
 81. Mouse Properties - main.cpl
 82. Nero (if installed) - nero
 83. Netmeeting - conf
 84. Network Connections - control netconnections
 85. Network Connections - ncpa.cpl
 86. Network Setup Wizard - netsetup.cpl
 87. Notepad - notepad
 88. Nview Desktop Manager (If Installed) - nvtuicpl.cpl
 89. Object Packager - packager
 90. ODBC Data Source Administrator - odbccp32.cpl
 91. On Screen Keyboard - osk
 92. Opens AC3 Filter (If Installed) - ac3filter.cpl
 93. Outlook Express - msimn
 94. Paint - pbrush
 95. Password Properties - password.cpl
 96. Performance Monitor - perfmon.msc
 97. Performance Monitor - perfmon
 98. Phone and Modem Options - telephon.cpl
 99. Phone Dialer - dialer
 100. Pinball Game - pinball
 101. Power Configuration - powercfg.cpl
 102. Printers and Faxes - control printers
 103. Printers Folder - printers
 104. Private Character Editor - eudcedit
 105. Quicktime (If Installed) - QuickTime.cpl
 106. Quicktime Player (if installed) - quicktimeplayer
 107. Real Player (if installed) - realplay
 108. Regional Settings - intl.cpl
 109. Registry Editor - regedit
 110. Registry Editor - regedit32
 111. Remote Access Phonebook - rasphone
 112. Remote Desktop - mstsc
 113. Removable Storage - ntmsmgr.msc
 114. Removable Storage Operator Requests - ntmsoprq.msc
 115. Resultant Set of Policy (XP Prof) - rsop.msc
 116. Scanners and Cameras - sticpl.cpl
 117. Scheduled Tasks - control schedtasks
 118. Security Center - wscui.cpl
 119. Services - services.msc
 120. Shared Folders - fsmgmt.msc
 121. Shuts Down Windows - shutdown
 122. Sounds and Audio - mmsys.cpl
 123. Spider Solitare Card Game - spider
 124. SQL Client Configuration - cliconfg
 125. System Configuration Editor - sysedit
 126. System Configuration Utility - msconfig
 127. System File Checker Utility (Scan Immediately) - sfc /scannow
 128. System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot) - sfc /scanonce
 129. System File Checker Utility (Scan On Every Boot) - sfc /scanboot
 130. System File Checker Utility (Return to Default Setting)  - sfc /revert
 131. System File Checker Utility (Purge File Cache) - sfc /purgecache
 132. System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) - sfc /cachesize=x
 133. System Information - msinfo32
 134. System Properties - sysdm.cpl
 135. Task Manager - taskmgr
 136. TCP Tester - tcptest
 137. Telnet Client - telnet
 138. Tweak UI (if installed) - tweakui
 139. User Account Management - nusrmgr.cpl
 140. Utility Manager - utilman
 141. Windows Address Book - wab
 142. Windows Address Book Import Utility - wabmig
 143. Windows Backup Utility (if installed) - ntbackup
 144. Windows Explorer - explorer
 145. Windows Firewall - firewall.cpl
 146. Windows Magnifier - magnify
 147. Windows Management Infrastructure - wmimgmt.msc
 148. Windows Media Player - wmplayer
 149. Windows Messenger - msmsgs
 150. Windows Picture Import Wizard (need camera connected) -   wiaacmgr
 151. Windows System Security Tool  --syskey
 152. Windows Update Launches  -  wupdmgr
 153. Windows Version (to show which version of windows)   -  winver
 154. Windows XP Tour Wizard  - tourstart
 155. Wordpad   -  write


No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္