ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Thursday, June 13, 2013

Run Box ထဲမွာ ရိုက္လို႔ရတဲ့ Command


Run Box ထဲမွာ ရိုက္လို႔ရတဲ့ Command ေလးေတြ ပါ.သူငယ္ခ်င္းတို့ အသံုး၀င္မွာပါ.ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္သိထားရေအာင္ပါ

* %allusersprofile%
* ကြန္ပ်ဳတာကို သံုးေနတဲ့သူ အားလံုးရဲ႕ Profile ေတြရွိေနတဲ့ ေနရာကို ျပေပးပါတယ္။

* %appdata%
* အသံုးခ်ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ သိမ္းထားတဲ့ ေနရာပါ။

* %comspec%
* Command shell တကယ္ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေနရာ။

* %homedrive%
* လက္ရွိသံုးေနတဲ့ သူရဲ႕ Home Drive ေနရာ။

* %homepath%
* လက္ရွိသံုးေနတဲ့ သူရဲ႕ Home Drive လမ္းေၾကာင္း။

* %logonserver%
* လက္ရွိ၀င္သုံးေနတဲ့သူရဲ႕ Domain Controller

* %programfiles%
* ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ေနရာ

* %systemdrive%
* ၀င္းဒိုးရဲ႕ ပင္မ Directory

* %systemroot%
* ၀င္းဒိုးရဲ႕ ပင္မ Root Directory

* %tmp% သို႔မဟုတ္ %temp%
* လက္ရွိသံုးေနတဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ အလုပ္လုပ္လက္စ ဖိုင္ေတြရွိရာေနရာ

* %username%
* လက္ရွိသံုးေနတဲ့သူ အမည္

* %userdomain%
* လက္ရွိသံုးေနတဲ့ Domain အမည္

* %userprofile%
* လက္ရွိသံုးေနတဲ့သူရဲ႕ Profile ရွိရာေနရာ

* %windir%
* OS တင္ထားတဲ့ ေနရာ


ကြန္ပ်ဴတာ မွာ အသုံးျပဳ တဲ့ Run Command ေလးေတြ……………(This is used for command in computer ) …..

NOTE: If you interest to use this command ,you must be done as like this step.First go to the ‘run’,in this box you must be written ‘cmd’.You will see command box .In this box you write this command .Only not know computer command ………………………………………….Try it.We will get.
သုံးနည္းေလးပါ………..ပထမဆုံး”run box”ကုိ ဖြင့္ ရမွာပါ။window key နဲ ့R ကုိ တြဲ ႏွိပ္ ပါ။”Run box” က် လာပါ မယ္။
အဲဒီ”Run box” မွာ “cmd”လုိ ့ ရုိက္ ပါ။
“command box”ေလးက် လာ ပါ မယ္။
အဲဒီ “box” ေလးမွာ ဒီ “command”ေတြကုိ ရုိက္ ျပီးသုံးၾကည့္ ပါ။
သိ ျပီးသူမ်ားကုိ မရည္ရြယ္ပါဘူး..။.

1.Accessibility Control (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က access.cpl

2.Add Hardware Wizard (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က hdwwiz.cpl

3.Add/Remove Programs (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က appwiz.cpl

4.Administrative Tools(command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က control admintools

5.Automatic Updates (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က wuaucpl.cpl

6.Blutetooth Transfer Wizard (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က fsquirt

7.Calculator(command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က calc

8.Certificate Manager (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က certmgr.msc

9.Character Map (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က charmap

10.Check Disk Utility (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က chkdsk

11.Clipboard Viewer (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က clipbrd

12.Command Prompt (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က cmd

13.Component Services (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က dcomcnfg

14.Computer Management (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က compmgmt .msc

15.Date and Time Properties (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က timedate.cpl

16.DDE Shares (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ddeshare

17.Device Manager (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က devmgmt.msc

18.Direct X Control Pannel (If Installed)* (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က
directx.cpl

19.Direct X Troubleshooter (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က dxdiag

20.Disk Cleanup Utility (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က cleanmgr

21.Disk Defragment (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က dfrg.msc

22.Disk Management (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က diskmgmt.msc

23.Disk Partition Manager (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က diskpart

24.Display Properties (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က control desktop

25.Display Properties (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က desk.cpl

26.Display Properties (w/Appearance Tab Preselected) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က control color

27.Dr.Watson System Troubleshooting Utility (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က drwtsn32

28.Driver Verifier Utility (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က verifier

29.Event Viewer (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က eventvwr.msc

30.File Signature Verification Tool (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က sigverif

31.Findfast (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က findfast.cpl

32.Folders Properties (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က control folders

33.Fonts (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က control fonts

34.Fonts Folder (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က fonts

35.Free Cell Card Game (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က freecell

36.Game Controllers (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က joy.cpl

37.Group Policy Editor (XP Prof) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က gpedit.msc

38.Heart Card Game (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က mshearts

39.Iexpress Wizard (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က iexpress

40.Indexing Services (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ciadv.msc

41.Internet Properties (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က inetcpl.cpl

42.IP Configuration (Display Connection Configuration) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ipconfig/all

43.IP Configuration (Display DNS Cache Contents) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ipconfig/displaydns

44.IP Configuration(Delete DNS Cache Contents) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ipconfig/flushdns

45.IP Configuration (Release All Connections) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ipconfig/release

46.IP Configuration(Refreshes DHCP& Re-Registers DNS) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ipconfig/registerdns

47.IP Configuration(Display DHCP Class ID) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ipconfig/showclassid

49.IP Configuration(Modifies DHCP Class ID) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က spconfig/setclassid

50.ava Control Panel (If Installed) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က jpicpl32.cpl

51.Java Control Panel(If Installed) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က javaws

52.Keyboard Properties (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က control keyboard

53.Local Security Settings (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က secpol.msc

54.Local Users and Groups (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က lusrmgr.msc

55.Logs You Out of Windows (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က logoff

56.Microsoft Chat (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က winchat

57.Minesweeper Game (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က winmine

58.Mouse Properties (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က control mouse

59.Mouse Properties (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က main.cpl

60.Network Connection (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ncpa.cpl

61.Network Setup Wizard (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က netsetup.cpl

62.Notepad (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က notepad

63.Nview Desktop Manager (If installed) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က
nvtuicpl.cpl

64.Object Packager (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က packager

65.ODBC Data Source Administrator (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က odbccp32.cpl

66.On Screen Keyboard (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က osk

67.Opens AC3 Filter (If installed) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ac3filter.cpl

68.Password Properties (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က password.cpl

69.Performance Monitor (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က perfmon

70.Phone and Modem Options (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က telephon.cpl

71.Power Configuration (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က powercfg.cpl

72.Printers and Faxes (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က control printers

73.Printers Folder (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က printers

74.Private Character Editor (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က eudcedit

75.Quicktime(If Installed) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က QuickTime.cpl

76.Regional Settings (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က intl.cpl

77.Registry Editor (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က regedit

78.Registry Editor (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က regedit32

79.Remote Desktop (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က mstsc

80.Removable Storage (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ntmsmgr.msc

81.Removable Storage Operator Requests (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က ntmsoprq.msc

82.Resultant Set of Policy(XP Prof) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က rsop.msc

83.Scanners and Cameras (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က sticpl.cpl

84.Scheduled Tasks (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က control schedtasks

85.Security Center (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က wscui.cpl

86.Services (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က services.msc

87.Shared Folders (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က fsmgmt.msc

88.Shut Down Windows (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က shutdown

89.Sounds and Audio (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က mmsys.cpl

90.Spider Solitare Card Game (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က spider

91.SQL Client Configuration (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က cliconfg

92.System Configuration Editor (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က sysedit

93.System Configuration Utility (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က msconfig

94.System File Checker Utility (Scan Immediately) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က sfc/scannow

95.System File Checker Utility (Return to Default Setting (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က sfc/revert

96.System File Checker Utility (Purge File Cache) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က sfc/purgecache

97.System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က sfc/cachesize=x

98.System Properties (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က sysdm.cpl

99.Task Manager (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က taskmgr

100.Telnet Client (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က telnet

101.User Account Management (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က nusrmgr.cpl

102.Utility Manager (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က utilman

103.Windows Firewall (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က firewall.cpl

104.Windows Magnifier (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က magnify

105. Windows Management Infrastructure (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က wmimgmt.msc

106.Windows Update Launches (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က wupdmgr

107.Windows XP Tour Wizard (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က tourstard

108.Wordpad (command box )မွာ ရုိက္ ရမွာ က wordpad

No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္