ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Monday, September 30, 2013

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး အ႐ွင္၀ိမလ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ျမတ္ဗုဒၶဧ။္သစၥာတရားေတာ္မ်ား(1)


 ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္အဂၢမဟာပ႑ိတမိုးကုတ္ဆရာေတာ္အ႐ွင္၀ိမလ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာသစၥာတရားေတာ္မ်ား


တရားတစ္ပုဒ္ကို(6MB)ပတ္ဝန္းက်င္မွ်သာရွိပါတယ္။Downloadရယူကာနာယူသိမ္းဆည္းထားသင့္ပါတယ္။

တရားေတာ္မ်ားကို ဓမၼမိတ္ေဆြတစ္စုမွ
အသံၾကည္လင္ ျပတ္သားေစရန္ MP3 Audio Digital Filtering နည္းပညာျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားပါသည္။

ဆရာေတာ္ၾကီး၏ အသံေတာ္မ်ား File Size ေသးၿပီး အထူးၾကည္လင္ေသာေၾကာင့္ ဓမၼပရိတ္သတ္မ်ား အထူးၾကည္ညိဳ သဒၵါပြားႏုိင္ၾကပါသည္။


တရားတပုဒ္ခ်င္းဆီကို ကလစ္ျပီး Download ပါ
 
၁။ သုဘဒ္ရဟန္း ဥပမာျပ၊ သခၤါရတရားေတာ္ ေခ်ာင္(၁၆)ေခ်ာင္ ခိုတတ္ပံု (၁၆-၃-၁၉၆၀)
၂။ သတိႏွင့္ဆား ဥပမာျပ (၂၅-၁-၁၉၅၅)
၃။ ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာေမးေျဖ (၂၉-၁-၁၉၅၅)
၄။ တရားအားထုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လိပ္ကဲ့သို႔ က်င့္ရမည္ (၈-၁၀-၁၉၅၆)
၅။ ေဇာတိက ဥပမာျပ (၁၁-၁၀-၁၉၅၆)
၆။ ၀ိပႆနာရွဳေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ မွတ္တိုင္တရား (၁၂-၁၁-၁၉၅၆)
၇။ ယမကရဟန္း ဥပမာျပ (၁၆-၁၂-၁၉၅၇)
၈။ ေဇာ(၇)ၾကိမ္ တရားေတာ္ (၁၀-၇-၁၉၅၈)
၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုေလာမ၊ ပဋိေလာမနည္းျဖင့္ ဒုကၡသစၥာဆိုက္ပံုတရားေတာ္ (၁၀-၈-၁၉၅၈)
၁၀။ အ၀ိဇၨာလက္ေအာက္ခံ သခၤါရသံုးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၁၂-၈-၁၉၅၈)
၁၁။ ခႏၶာကိုယ္ေစခိုင္း၍ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ (၁၃-၈-၁၉၅၈)
၁၂။ အဓိပတိသံုးပါးထား၍ အားထုတ္ရန္ႏွင့္ ေ၀ဒနာႏွင့္တဏွာၾကား နိဗၺာန္ရွာပံု (၁၃-၈-၁၉၅၈)
၁၃။ ကံ ေစတနာ ကမၼ၀ါဒီ သႆတဒိ႒ိပယ္ပံု (၂၅-၁၁-၁၉၅၉)
၁၄။ ဂီလာနရဟန္းအား ေ၀ဒနာျပ၍ ေဟာၾကားပံု တရားေတာ္ (၂၈-၁၁-၁၉၅၉)
၁၅။ အ၀ိဇၨာ တဏွာ ႏွစ္ဘက္တန္းေနပံုတရား (၂၉-၁၁-၁၉၅၉)
၁၆။ တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာျပ(၁) (၃၀-၁၁-၁၉၅၉)
၁၇။ တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာျပ(၂) (၁-၁၂-၁၉၅၉)
၁၈။ ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား မီးအလင္းျဖင့္ ဥပမာျပပံု (၂-၁၂-၁၉၅၉)
၁၉။ ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား သစ္ပင္ျဖင့္ ဥပမာျပပံု (၃-၁၂-၁၉၅၉)
၂၀။ အာသေ၀ါတရား ေလးပါးတရားေတာ္ (၄-၁၂-၁၉၅၉)
၂၁။ ၀ဲၾသဃ တရားေတာ္ (၅-၁၂-၁၉၅၉)
၂၂။ ကံေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၆-၁၂-၁၉၅၉)
၂၃။ ဒုကၡေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၇-၁၂-၁၉၅၉)
၂၄။ ကာမေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၈-၁၂-၁၉၅၉)
၂၅။ ေ၀ဒနာေျခာက္မ်ိဳး တရားေတာ္ (၉-၁၂-၁၉၅၉)
၂၆။ ဉာဏသံုးဆင့္တက္ပံုႏွင့္ အလုပ္စဥ္ျပတရား (၉-၁၂-၁၉၅၉)
၂၇။ ဥတၱရလုလင္ ဥပမာျပ ၀ိပႆနာ အားထုတ္နည္း (၁၀-၁၂-၁၉၅၉)
၂၈။ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲျခားပံု တရားေတာ္ (၂၈-၁၂-၁၉၅၉)
၂၉။ ေသာတာပန္တည္နည္း တရားေတာ္ (၃၁-၁၂-၁၉၅၉)
၃၀။ ေ၀ဒနာသံုးပါး(၁) စရိုက္ေရြးခ်ယ္ပံု (၇-၁-၁၉၆၀)
၃၁။ ေ၀ဒနာသံုးပါး(၂) ကိုယ့္အေသကိုယ္ၾကည့္ရန္ (၈-၁-၁၉၆၀)
၃၂။ သခၤါရတရား အနိစၥေပၚေအာင္ ၾကည့္ရန္ (၉-၁-၁၉၆၀)
၃၃။ မဂ္ဉာဏ္လုိခ်င္လွ်င္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ပါ (၁၀-၁-၁၉၆၀)
၃၄။ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္၏ ျမင္ပံုတရားေတာ္ (၁၅-၁-၁၉၆၀)
၃၅။ ဒိ႒ိျပဳတ္မွ နိဗၺာန္ျမင္မည္ (၁၆-၁-၁၉၆၀)
၃၆။ ဒိ႒ိသတ္လွ်င္ ေသာတာပန္တည္သည္ (၁၉-၁-၁၉၆၀)
၃၇။ ကံသည္ အနတၱသေဘာျဖစ္ပံု (၂၀-၁-၁၉၆၀)
၃၈။ လူမုိက္ႏွင့္ လူမိုက္ထက္ပိုမိုက္ေသာသူ တရား (၂၁-၁-၁၉၆၀)
၃၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳးတရားနာေနၾကပံု (၂၂-၁-၁၉၆၀)
၄၀။ မဂၢျဗဟၼစရိယအက်င့္ လူမိုက္လမ္းျဖတ္ရန္ (၂၃-၁-၁၉၆၀)
၄၁။ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာခြဲျခားပံု (၂၄-၁-၁၉၆၀)
၄၂။ အရွင္ေခမက ဥပမာျပ၊ ငါဟူေသာ သကၠာယဒိ႒ိျဖဳတ္ရန္ (၂၅-၁-၁၉၆၀)
၄၃။ အရွင္ေခမက ဥပမာျပ(၂)၊ အနိစၥႏွင့္ အနိစၥလကၡဏာ (၂၆-၁-၁၉၆၀)
၄၄။ အိပ္ျခင္းမွ ႏိုးၿပီး မဂၢင္ေဖာင္ကို ျပင္ဆင္ၾကရန္ (၂၇-၁-၁၉၆၀)
၄၅။ ၀ိပႆနာလမ္းႏွင့္ နိဗၺာန္သို႔သြားႏိုင္ပံု (၂၈-၁-၁၉၆၀)
၄၆။ သုသိမပရိဗိုဇ္ တရားခိုးခန္း(၁) (၂၉-၁-၁၉၆၀)
၄၇။ သုသိမပရိဗိုဇ္ တရားခိုးခန္း(၁) (၃၀-၁-၁၉၆၀)
၄၈။ သုသိမပရိဗိုဇ္ ရဟႏၱာျဖစ္ပံု (၃၁-၁-၁၉၆၀)
၄၉။ အနိစၥရွဳ၊ အနိစၥမွတ္၊ အနိစၥသိက်င့္စဥ္ (၁-၂-၁၉၆၀)
၅၀။ ခဏေကာင္းကို မလြန္မိပါေစနဲ႔တရား (၂-၂-၁၉၆၀)
၅၁။ အဂၢိ၀စၦပုဏၰားအား နိဗၺာန္အေၾကာင္း ရွင္းျပပံုတရား (၃-၂-၁၉၆၀)
၅၂။ အဂၢိ၀စၦပုဏၰားအား မီးႏွင့္ဥပမာျပပံု (၅-၂-၁၉၆၀)
၅၃။ သစၥာႏွစ္ပါးတရားေတာ္ (၆-၂-၁၉၆၀)
၅၄။ အားကိုးထိုက္ေသာ မဂၢင္ေဖာင္ကိုဖြဲ႔ထားရန္ တရား (၇-၂-၁၉၆၀)
၅၅။ ရွင္သာရိပုတၱရာက အနာထပိဏ္သူေ႒းအား ျဖစ္ပ်က္ရွဳနည္းသင္ေပးပံု (၈-၂-၁၉၆၀)
၅၆။ ဒိ႒ိျဖဳတ္ၿပီးမွ ၀ိပႆနာရွဳပါ တရားေတာ္ (၁၃-၂-၁၉၆၀)
၅၇။ ျဖစ္ပ်က္ႏွင့္မဂ္မွာ ကိေလသာ ၾကားမခိုပါေစနဲ႔တရား (၁၅-၂-၁၉၆၀)
၅၈။ ရွင္ဆႏၵဥပမာျပ၊ ေ၀ဒနာႏွင့္ အသက္ရွင္ေနပံု (၁၆-၂-၁၉၆၀)
၅၉။ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြါခန္း (၁၇-၂-၁၉၆၀)
၆၀။ ရွင္ဆႏၵရဟန္းအား ဒိ႒ိခြါခန္း (၁၈-၂-၁၉၆၀)
၆၁။ ရွင္ဆႏၵ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၦာကြာၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္ပံုတရားေတာ္ (၁၉-၂-၁၉၆၀)
၆၂။ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာတရားေတာ္ (၂၄-၂-၁၉၆၀)
၆၃။ တလပ႑ိတသုတ္ တရားေတာ္ (၂၅-၂-၁၉၆၀)
၆၄။ သူေတာင္းစားေျခာက္ေယာက္ ဥပမာျပတရားေတာ္ (၂၄-၂-၁၉၆၀)
၆၅။ ဒိ႒ိကိေလသာ သတ္ရန္တရားေတာ္ (၂၇-၂-၁၉၆၀)
၆၆။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၂၈-၂-၁၉၆၀)
၆၇။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳးတရား(၂) (၂၉-၂-၁၉၆၀)
၆၈။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳးတရား(၃) (၁-၃-၁၉၆၀)
၆၉။ သမၼာဒိ႒ိငါးမ်ိဳးတရား(၄) (၂-၃-၁၉၆၀)
၇၀။ ဖဂၢဳဏရဟန္းဥပမာျပ ခႏၶာၾကီးက ေသရြာသို႔သြားေနပံု (၄-၃-၁၉၆၀)
၇၁။ ခင္ရာမင္ရာမွ တဏွာလာပံုတရားေတာ္ (၆-၃-၁၉၆၀)
၇၂။ အဆိပ္ေရာသည့္ေရ မေသာက္မိေစရန္တရားေတာ္ (၇-၃-၁၉၆၀)
၇၃။ နိဗၺာန္သြား လမ္းျပေျမပံု တရားေတာ္ (၈-၃-၁၉၆၀)
၇၄။ စိတ္(၁၁)မ်ိဳး ရွဳပြားနည္းတရားေတာ္(ရွင္အႏုရာဓ) (၉-၃-၁၉၆၀)
၇၅။ ဒိ႒ိႏွင့္၀ိစိကိစၦာကို အသိႏွင့္ပထမပယ္နည္း(ရွင္အႏုရာဓ-၂) (၁၀-၃-၁၉၆၀)
၇၆။ ႏွစ္ေၾကာင္းေသာတရားျဖင့္ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ႏိုင္ပံု (၁၄-၃-၁၉၆၀)
၇၇။ ခ်ည္တိုင္ႏွင့္ၾကိဳး၊ ေခြးႏွင့္လည္ပတ္ (၁၅-၃-၁၉၆၀)
၇၈။ အာသေ၀ါတရား ေလးပါးျဖဳတ္ေသာဉာဏ္(၁) (၁၆-၃-၁၉၆၀)
၇၉။ ၀ိပႆနာရွဳေနရမည့္ ဘာေ၀တဗၺအလုပ္ေပးတရား (၁၇-၃-၁၉၆၀)
၈၀။ အနတၱလကၡဏဉာဏ္ (၁၉-၃-၁၉၆၀)
၈၁။ ခႏၶာငါးပါးကို ေမ်ာက္ျဖင့္ဥပမာျပ (၂၀-၃-၁၉၆၀)
၈၂။ ကုသိုလ္ေခြး အကုသိုလ္ေခြးတရားေတာ္ (၂၂-၃-၁၉၆၀)
၈၃။ လူ႔သံေယာဇဥ္စြန္႔မွ နိဗၺာန္ရႏိုင္ပံု တရားေတာ္ (၂၂-၃-၁၉၆၀)
၈၄။ ျပံဳးေသမဲ့ေသ (၂၃-၃-၁၉၆၀)
၈၅။ ကံေလးမ်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္းျပပံု (၂၄-၃-၁၉၆၀)
၈၆။ ဘုရားေျပာေသာ စကားႏွစ္ခြန္းတရားေတာ္ (၂၅-၃-၁၉၆၀)
၈၇။ စိတၱႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ (၂၆-၃-၁၉၆၀)
၈၈။ ၾသဃေလးပါးနစ္ျမဳပ္ေနပံုႏွင့္ ယင္းမွထြက္ပံု (၂၇-၃-၁၉၆၀)
၈၉။ အေခၚရွိႏွင့္တကယ္ရွိ အရွိႏွစ္ပါးခြဲျခားရန္ (၂၈-၃-၁၉၆၀)
၉၀။ ေ၀ဒနာႏွင့္တဏွာၾကား သဗၺညဳတဉာဏ္ရ၍ ဘုရားျဖစ္လာပံု (၃၁-၃-၁၉၆၀)
၉၁။ သစၥာေလးပါးႏွင့္ ကထိန္ေရစက္ခ်တရားေတာ္ (၁၀-၁၁-၁၉၆၀)
၉၂။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး တရားေတာ္ (၁၃-၁၁-၁၉၆၀)
၉၃။ ဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာ ပယ္ပံုတရားေတာ္ (၁၄-၁၁-၁၉၆၀)
၉၄။ သကၠပဉာသုတ္(၄) ၀ိတက္ရွဳနိသွ်ည္း (၁၅-၁၁-၁၉၆၀)
၉၅။ ဒုလႅဘတရားငါးပါး (၁၆-၁၁-၁၉၆၀)
၉၆။ တိတၳိေတြအေမး အနာထပိဏ္သူေ႒းအေျဖ (၁၈-၁၁-၁၉၆၀)
၉၇။ ဖဂၢဳဏရဟန္း ဥပမာျပ ေသတတ္ေအာင္ ေသနည္း (၁၉-၁၁-၁၉၆၀)
၉၈။ ရွာမွီးျခင္းမလြဲၾကရန္ (၂၀-၁၁-၁၉၆၀)
၉၉။ ရွင္ယမကဥပမာျပ(၁) ဒုကၡေပ်ာက္ေဆးမဂ္ေရေအး (၂၁-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၀။ အနာထပိ႑ေကာ၀ါဒသုတ္ (၂၁-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၁။ ရွင္ယမကဥပမာျပ(၂) ေရွ႕ေနာက္ခြဲၾကရန္ (၂၂-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၂။ သေဗၺသခၤါရာ အနိစၥာ (၂၂-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၃။ အေစလက ကႆဖဥပမာျပ(၁) ဆရာ့တာ၀န္ႏွင့္ ဒကာ့တာ၀န္ (၂၃-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၄။ အေစလက ကႆဖဥပမာျပ(၂) ဒုကၡလာပံုအေမးအေျဖ (၂၄-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၅။ သုတ၀ါႏွင့္ အသုတ၀ါကြာျခားပံု (၂၄-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၆။ သကၠာယဒိ႒ိခြြါေရး (၂၆-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၇။ ေသရမွာေၾကာက္သူႏွင့္ မေၾကာက္သူတရားေတာ္ (၂၇-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၈။ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္က ေျပာသည္ဟု သေဘာထားက်င့္ရန္ (၂၈-၁၁-၁၉၆၀)
၁၀၉။ အျမင္မွန္ေပးပံု (၂၉-၁၁-၁၉၆၀)
၁၁၀။ ေလာက္စာႏွင့္မီးခြဲျခားျပပံု (၃၀-၁၁-၁၉၆၀)


http://www.mogokdhamma.com

No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္