ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Monday, September 30, 2013

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ျမတ္ဗုဒၶဧ။္သစၥာတရားေတာ္မ်ား(3)


  ေက်းဇူးေတာ္႐ွင္အဂၢမဟာပ႑ိတမိုးကုတ္ဆရာေတာ္အ႐ွင္၀ိမလ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာသစၥာတရားေတာ္မ်ား


File Size ေသးၿပီး
ဆရာေတာ္ၾကီး၏ အသံေတာ္မွာအထူးၾကည္လင္ေသာေၾကာင့္ အထူးၾကည္ညိဳ သဒၵါပြားကာ နာယူ မွတ္သားနိုင္ပါသည္။

တရားတပုဒ္ခ်င္းဆီကို ကလစ္ျပီး Download ပါ
............ ..

၂၀၁။ သစၥာသိဖို႔ အေရးၾကီးပံု (၁၉-၃-၁၉၆၁)
၂၀၂။ ၀ိေကာပမသုတ္၊ ေစာင္းထဲမွာအသံရွာပံု (၂၄-၃-၁၉၆၁)
၂၀၃။ ျမဳပ္လမ္းေမ်ာလမ္းမွ ထြက္ၾကရန္ (၂၅-၃-၁၉၆၁)
၂၀၄။ ျဖစ္ပ်က္တစ္ခုပိုင္လွ်င္ အကုန္ပိုင္ႏိုင္ပံု၊ ၀ိေကာပမသုတ္ (၂၇-၃-၁၉၆၁)
၂၀၅။ မတင္းတိမ္ေကာင္းေသာ တရားငါးပါးတရားေတာ္ (၂၈-၃-၁၉၆၁)
၂၀၆။ ဆပြါဏေကာပမာသုတ္ (၂၉-၃-၁၉၆၁)
၂၀၇။ သားေကာင္ေျခာက္ေကာင္ ဥပမာ(၂) (၃၀-၃-၁၉၆၁)
၂၀၈။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)တို႔ ရဟႏၱာျဖစ္ၾကပံု (၃၁-၃-၁၉၆၁)
၂၀၉။ ေတ၀ိဇၨသုတ္၊ သႏၵိ႒ိေကာကိုယ္တိုင္ျမင္ရန္ (၁-၅-၁၉၆၁)
၂၁၀။ ပင္ကိုယ္သေဘာစြန္႔တာသည္ ဒုကၡသစၥာျဖစ္ပံု (၂-၅-၁၉၆၁)
၂၁၁။ သစၥာမသိတာသည္ ေၾကာက္စရာေကာင္းပံု(မိလကၡရဟန္းဥပမာျပ) (၃-၅-၁၉၆၁)
၂၁၂။ အေမွာင္ငါးစဥ္ အလင္းငါးခ်က္(၁) (၄-၅-၁၉၆၁)
၂၁၃။ အေမွာင္ငါးစဥ္ အလင္းငါးခ်က္(၂) (၅-၅-၁၉၆၁)
၂၁၄။ အေမွာင္ငါးစဥ္ အလင္းငါးခ်က္(၃) (၆-၅-၁၉၆၁)
၂၁၅။ အေမွာင္ငါးစဥ္ အလင္းငါးခ်က္(၄) (၇-၅-၁၉၆၁)
၂၁၆။ အေမွာင္ငါးစဥ္ အလင္းငါးခ်က္(၅) (၈-၅-၁၉၆၁)
၂၁၇။ သာတိရဟန္း၀တၳဳ၊ ခႏၶာငါးပါးဒုကၡသစၥာ (၉-၅-၁၉၆၁)
၂၁၈။ မေသရာအမတနိဗၺာန္ (၁၀-၅-၁၉၆၁)
၂၁၉။ ခႏၶာငါးပါးမွ ေ၀ဒနာကိုခြဲ၍ေဟာပံု (၁၁-၅-၁၉၆၁)
၂၂၀။ ခႏၶာငါးပါးမွ စိတ္ကိုခြဲ၍ေဟာၾကားပံု (၁၂-၅-၁၉၆၁)
၂၂၁။ သစၥာသိမွ နိဗၺာန္ရပံုတရားေတာ္ (၁၃-၅-၁၉၆၁)
၂၂၂။ ႏွလံုးသြင္းမွန္မွ နိဗၺာန္ရပံုတရားေတာ္ (၁၄-၅-၁၉၆၁)
၂၂၃။ တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား ဥပမာျပ (၁၅-၅-၁၉၆၁)
၂၂၄။ ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္(၁) (၃၀-၅-၁၉၆၁)
၂၂၅။ ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္(၂) (၃၁-၅-၁၉၆၁)
၂၂၆။ ဣျႏၵိယဘာ၀နာသုတ္(၃) (၁-၆-၁၉၆၁)
၂၂၇။ ၀ိပလႅာသတရားေတာ္(၁) (၁၇-၆-၁၉၆၁)
၂၂၈။ ၀ိပလႅာသတရားေတာ္(၂) (၁၈-၆-၁၉၆၁)
၂၂၉။ ကံေပၚကို ၀ိပလႅာသ(၁၂)ပါးအုပ္ခ်ဳပ္ပံု (၂၀-၆-၁၉၆၁)
၂၃၀။ ေလွဥပမာျပ ၀ိပလႅာသတရားေတာ္ (၂၁-၆-၁၉၆၁)
၂၃၁။ ၀ိပႆနာအလုပ္သည္ ေတာထဲမွ က်ားသစ္၊ က်ားတို႔ကဲ့သို႔ေစာင့္ဖမ္းရန္ (၂၂-၆-၁၉၆၁)
၂၃၂။ ကာလ၊ မရဏတို႔၏ စားဖတ္၊ ၀ါးဖတ္မျဖစ္ေစေရး (၂၃-၆-၁၉၆၁)
၂၃၃။ ပထမနိဗၺာန္ရခ်င္လွ်င္ ဒိ႒ိေရွ႕ထားျဖဳတ္ရမည္ (၂၄-၆-၁၉၆၁)
၂၃၄။ ဒိ႒ိသံုးမ်ိဳးျဖဳတ္ပံုႏွင့္ အပါယ္သြားမည့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖတ္ေပးပံု (၂၅-၆-၁၉၆၁)
၂၃၅။ ယမကရဟန္း၀တၳဳ၊ ဥေစၦဒဒိ႒ိျဖတ္ေရး တရားေတာ္ (၁၄-၇-၁၉၆၁)
၂၃၆။ ယမကရဟန္း၀တၳဳ(၂) (၁၅-၇-၁၉၆၁)
၂၃၇။ ခႏၶာငါးပါးသူသတ္ေယာက်ာ္း (၂၇-၇-၁၉၆၁)
၂၃၈။ ၀ဋ္ကၽြတ္၊ ကံျဖတ္တရားေတာ္ (၂၉-၇-၁၉၆၁)
၂၃၉။ ကံျဖတ္၊ တဏွာျဖတ္၊ ၀ဋ္ျဖတ္ (၃၀-၇-၁၉၆၁)
၂၄၀။ တဏွာ ဥပါဒါန္ကံျဖတ္ (၃၁-၇-၁၉၆၁)
၂၄၁။ ကိုယ့္ခႏၶာသံုးသပ္ပံု တရားေတာ္ (၁-၈-၁၉၆၁)
၂၄၂။ ၀ိပလႅာသတံတိုင္းအတြင္း ေမွာင္က်ေနပံု (၂-၈-၁၉၆၁)
၂၄၃။ ၀ိပလႅာသ(၁၂)ပါးအေၾကာင္း (၃-၈-၁၉၆၁)
၂၄၄။ မဂ္မွတပါး ကယ္မည့္သူမရွိႏိုင္ပံု (၄-၈-၁၉၆၁)
၂၄၅။ သႆတ၊ ဥေစၦဒကင္းစင္ေရးတရားေတာ္ (၅-၈-၁၉၆၁)
၂၄၆။ သႆတ၊ ဥေစၦဒ သိမႈႏွင့္ျပဳတ္ေရးတရားေတာ္ (၆-၈-၁၉၆၁)
၂၄၇။ အမွန္မွားေၾကာင့္ က်န္အမွားေတြ  ဆက္တိုက္ျဖစ္ပံု (၇-၈-၁၉၆၁)
၂၄၈။ ခိုကိုးရာ အားထားရာ မွီခိုရာအစစ္ရွာသင့္ေၾကာင္း (၈-၈-၁၉၆၁)
၂၄၉။ သာသနာတြင္းတရားႏွင့္ သာသနာပတရား (၉-၈-၁၉၆၁)
၂၅၀။ အျခားအေရးထက္ ငရဲမ်ိဳးေစ့ျဖဳတ္ေရးက ပို၍အေရးၾကီးပံု (၁၀-၈-၁၉၆၁)

၂၅၁။ ၀ဋ္သံုးပါးလည္ပံု (၁၁-၈-၁၉၆၁)
၂၅၂။ သစၥာသိမွနိဗၺာန္ရပံု (၁၂-၈-၁၉၆၁)
၂၅၃။ ဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း လမ္းခြဲရွာရန္တရားေတာ္ (၁၃-၈-၁၉၆၁)
၂၅၄။ ကံျပတ္(၁)တရားေတာ္ (၁၄-၈-၁၉၆၁)
၂၅၅။ ကမၼႆကတ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ ၀ိပႆနာသမၼာဒိ႒ိ ျခားနားပံု (၁၆-၈-၁၉၆၁)
၂၅၆။ ကံျပတ္(၂)တရားေတာ္ (၁၅-၈-၁၉၆၁)
၂၅၇။ လူ႔သံေယာဇဥ္စြန္႔ၿပီးမွ တရားအားထုတ္ၾကရန္ (၁၇-၈-၁၉၆၁)
၂၅၈။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား (၁၈-၈-၁၉၆၁)
၂၅၉။ မိစၦာဒိ႒ိသည္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပံု (၁၉-၈-၁၉၆၁)
၂၆၀။ ဒိ႒ိခြါနည္းတရားေတာ္ (၂၀-၈-၁၉၆၁)
၂၆၁။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား (၂၁-၈-၁၉၆၁)
၂၆၂။ ဒိ႒ိျပဳတ္ေရးတရားေတာ္(၁) (၂၂-၈-၁၉၆၁)
၂၆၃။ ဒိ႒ိျပဳတ္ေရးတရားေတာ္(၂) (၂၃-၈-၁၉၆၁)
၂၆၄။ အနိစၥာ၀တသခၤါရရွင္းပံု၊ ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္ (၂၄-၈-၁၉၆၁)
၂၆၅။ နိဗၺာန္လိုခ်င္လွ်င္ အလုပ္ႏွစ္လုပ္ပဲလုပ္ပါ (၂၅-၈-၁၉၆၁)
၂၆၆။ ရန္သူႏွစ္ေယာက္ကို အေသသတ္နည္းတရားေတာ္ (၂၆-၈-၁၉၆၁)
၂၆၇။ ခႏၶာေတြ ျပန္ရေနျခင္းအေၾကာင္း (၂၇-၈-၁၉၆၁)
၂၆၈။ အလုပ္စဥ္ ၀ိပႆနာတရားေတာ္ (၃၀-၈-၁၉၆၁)
၂၆၉။ အားထုတ္နည္း သံုးမ်ိဳးအေၾကာင္း (၃၁-၈-၁၉၆၁)
၂၇၀။ ဉာဏ္သံုးပါးခြဲျပပံု (၁-၉-၁၉၆၁)
၂၇၁။ လုပ္ငန္းအစႏွင့္ အဆံုးကိုျပသည့္တရားေတာ္ (၂-၉-၁၉၆၁)
၂၇၂။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သံုးသပ္နည္းတရားေတာ္ (၃-၉-၁၉၆၁)
၂၇၃။ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး ခြဲျခားျပျခင္း (၄-၉-၁၉၆၁)
၂၇၄။ မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္၀တၳဳ(၁) (၅-၉-၁၉၆၁)
၂၇၅။ မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္၀တၳဳ(၂) (၆-၉-၁၉၆၁)
၂၇၆။ မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္၀တၳဳ(၃) (၇-၉-၁၉၆၁)
၂၇၇။ မာဂ႑ီပရိဗိုဇ္၀တၳဳ(၄) (၈-၉-၁၉၆၁)

၂၇၈။ ရွင္အာနႏၵာ ေသာတာပန္တည္ပံု (၉-၉-၁၉၆၁)
၂၇၉။ မာဂ႑ီ၀တၳဳ၊ အရိယာမ်က္လံုး အေရးၾကီးပံု (၁၀-၉-၁၉၆၁)
၂၈၀။ သုညတ တရားနာရမွ သုညတနိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္ပံု (၁၁-၉-၁၉၆၁)
၂၈၁။ ဒီခႏၶာစြန္႔ၿပီးေနာက္ ခႏၶာရျခင္းသည္ အၾကီးဆံုးအျပစ္သင့္ပံု (၁၂-၉-၁၉၆၁)
၂၈၂။ ကိေလသာဖယ္နည္း နိသွ်ည္း (၁၃-၉-၁၉၆၁)
၂၈၃။ ေလာင္စာသိမ္း၍ မီးၿငိမ္းရန္ ၀ိပႆနာရွဳနည္း (၁၄-၉-၁၉၆၁)
၂၈၄။ သုခႏွင့္ဒုကၡ ပရိဗိုဇ္အေမး၊ ရွင္သာရိပုတၱရာအေျဖ (၁၅-၉-၁၉၆၁)
၂၈၅။ သုတ၀ါ အရိယာသာ၀ကအျဖစ္မွ ဒိ႒ိျပဳတ္ေၾကာင္း (၁၆-၉-၁၉၆၁)
၂၈၆။ ပဥၥနႏၱရိယ ကံမွလြဲလွ်င္ ၀ိပႆနာကုသိုလ္က ကယ္တင္ႏိုင္ပံု (၁၈-၉-၁၉၆၁)
၂၈၇။ ၀ိသုဒၶိ(၇)ပါး ရည္ရြယ္၍က်င့္သည္မဟုတ္၊ နိဗၺာန္သာရည္ရြယ္ပံု (၁၉-၉-၁၉၆၁)
၂၈၈။ ၀ိသုဒၶိ(၇)ပါး၊ ရထား(၇)စင္းဥပမာျပ (၂၀-၉-၁၉၆၁)
၂၈၉။ သာသနာေတာ္၏ အႏွစ္သာရရွာပံု (၂၁-၉-၁၉၆၁)
၂၉၀။ ခႏၶာငါးပါးသည္ ကမ္းနားသစ္ပင္ႏွင့္တူပံု (၂၂-၉-၁၉၆၁)
၂၉၁။ သူမ်ားပါးစပ္ လမ္းဆံုးမႈဇာတ္သိမ္းပံု (၂၃-၉-၁၉၆၁)
၂၉၂။ ခႏၶဉာဏ္ေရာက္မွ သံသရာတိုမည့္အေၾကာင္း (၂၄-၉-၁၉၆၁)
၂၉၃။ ဓမၼာႏုဓမၼပဋိပတၱိကင္း၍ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ ရႏိုင္ေၾကာင္း (၂၅-၉-၁၉၆၁)
၂၉၄။ အနာဂတ္ေဘးငါးပါး (၂၆-၉-၁၉၆၁)
၂၉၅။ သံသရာစခန္းသတ္ခ်င္ မဂ္အလုပ္လုပ္ၾကရန္ (၂၇-၉-၁၉၆၁)
၂၉၆။ ခႏၶာကေျပာတာကို ဉာဏ္ကရွဳရန္ (၂၈-၉-၁၉၆၁)
၂၉၇။ အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၁) (၂၉-၉-၁၉၆၁)
၂၉၈။ အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၂) (၃၀-၉-၁၉၆၁)
၂၉၉။ အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၃) (၁-၁၀-၁၉၆၁)
၃၀၀။ ခႏၶာမွာတရားရွာပါ၊ ဘုရားပရိနိဗၺာန္မစံေသးပံု (၂-၁၀-၁၉၆၁)

............
http://www.mogokdhamma.com

ေလလြင့္ေနတဲ့လူ မ်ွေ၀သည္။

No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္