ဤBlog သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္ ႏွစ္သက္မိေသာ စာအုပ္စာေပ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္ အေထြေထြအြန္လိုင္းမွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္မွ်သာျဖစ္ပါသည္..ေရာက္ရွိလာေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ေန့ေလးျဖစ္ပါေစ..

Friday, September 6, 2013

PC Window ရဲ႕ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ား


ကြန္ပ်ဴတာကိုစတင္အသံုးျပဳရေတာ့မယ္လို႔ဆိုသူေတြအတြက္ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ ျပည့္ျပည့္စံုစံုမဟုတ္ေပမဲ့ အတက္ႏိုင္ဆံုးျပည့္စံုေအာင္ေတာ့ႀကိဳးစားထားပါတယ္။နားလည္သေဘာေပါက္ၾကလိမ္႔လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…
Hardware ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပပါတယ္

ကြန္ပ်ဴတာ
ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာေခတ္တြင္ ေမြးဖြားလာေသာ လူသားမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ရန္၊ သိမ္းဆည္းရန္ ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အဆင့္ဆင့္တုိင္းကို အတိက်ဆံုးႏွင့္ အမွန္ကန္ဆံုး အေျဖထုတ္၊ အလုပ္လုပ္ (ဝန္ေဆာင္မႈ) ေပးေသာ ဦးေႏွာက္ထည့္သြင္းထားသည့္ လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းလို႔ဘဲ အဓိပၸယ္ျပန္လိုက္ေတာ့မယ္ဗ်ာ။
ကြန္ပ်ဴတာကို စတင္အသံုးျပဳ ေလ့လာေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာမွာဘာေတြပါတယ္ အထဲမွာ ဘာစက္္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ ထားတယ္ဆိုတာကို သိထားသင့္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ပါဝင္တဲ့ပစၥည္းေတြကေတာ့ဗ်ာ –
Hardware ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း


(1). Unit System
(2). Monitor
(3). Key Board
(4). Mouse
(5). Speaker

ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္ရတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာအစံုလိုက္ပံု ဘဲျဖစ္ပါတယ္။
အဒီပစၥည္းေတြထဲကမွ အေရးႀကီးဆံုးနဲ႔ အလုပ္ေတြကိုအဓိက လုပ္ေဆာင္ေပးသူကေတာ့ Unit System ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးဆံုးလို႔ ေျပာရတာလဲဆိုရင္ မိမိမွာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးပိုင္ဆိုင္ထာၿပီးေနာက္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အဲဒီကြန္ပ်ဴတာရဲ့လက္႐ွိျမန္ႏႈန္း၊ လက္႐ွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အရည္အေသြးထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး လိုခ်င္လာၿပီဆိုတဲ့အခါမွာ အဲဒီ Unit System မွာထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ကာလေပၚ ျမန္ႏႈန္းျမင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္လိုက္ျခင္ျဖင့္ မိမိလိုခ်င္တဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၚကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး ရ႐ွိႏိုင္လိုဘဲျဖစ္ပါတယ္။
Unit System ထဲမွာပါ၀င္တဲ့ ပစၥည္းေတြကိုေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။


Motherboard
Unit System အတြင္းရွိ တက္ဆင္ထားေသာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ အဓိကဆက္သြယ္ေပးေသာ Board ျဖစ္သည္။
System Panel Connector တပ္ဆင္ပံု


CPU (Central Processing Unit)

CPU (Central Processing Unit) ကို ကြန္ပ်ဴတာ ဦးေႏွာက္၊ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ အစ႐ွိသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတင္စားေခၚေ၀ၚ ၾကပါတယ္။ ၄င္း CPU သည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အျခားအစိတ္အပုိင္း အားလံုးကုိ ဦးေဆာင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ User မ်ားအသံုးျပဳေနေသာ ပရုိဂရမ္ အသီးသီးမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ အလွ်င္အျမန္ဖတ္႐ႈ့ၿပီး အဓိပၸါယ္ ျပန္ျခင္း၊ တြက္ခ်က္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းစေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေပးပါသည္။

RAM (Random Access Memory) or Memory Card

အေျခခံအားျဖင့္ စက္ဖြင့္ထားစဥ္အခ်ိန္အတြင္း အသံုးျပဳေနေသာ data မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ယာယီမွတ္ေပးထားႏိုင္စြမ္း႐ွိေသာ Memory Card ျဖစ္သည္။ ဆုိလိုသည္္မွာ – အျမဲတမ္းသိမ္းဆည္းလိုပါက Hard Disk တြင္သိမ္းဆည္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ Hard Disk တြင္မသိမ္းဆည္းမွီ စက္ပိတ္မိပါက အသံုးျပဳေနေသာ data မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ဆံုး႐ႈံးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Hard Disk
Data မ်ားကိုအသြင္းအထုတ္လုပ္၍ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။

Hard Disk တစ္လံုးတည္ေဆာက္ထားပံု

CD ROM
CD (Compact Disc) ထဲမွ Data မ်ားကို ဖတ္ေပးႏိုင္ေသာစက္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ Data မ်ားကို ဖတ္ရုံသက္သက္သာဖတ္ေပးႏိုင္ေသာစက္ျဖစ္ၿပီး။ Clone လုပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ Write လုပ္ျခင္းႏွင့္ Hard Disk က့ဲသို႔ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ Clone လုပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ Write လုပ္ျခင္းကို CD Re Writable ဆိုေသာ Writer မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။Floppy Disk Drive
Floppy Disk ထဲမွ Data မ်ားကို ဖတ္ေပးႏိုင္ေသာစက္ ျဖစ္သည္။ ၄င္း CD ROM ကဲ့သိုမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ Re Writable လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း Data ဆ့ံဝင္ႏိုင္မႈပမာဏမွာ (1.44 MB) ျဖစ္ၿပီး အလြန္ဆ့ံဝင္ႏိုင္မႈ နည္းေသာေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အသံုးျပဳမႈ အလြန္နည္းပါးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။


Floppy DiskVGA Card
Monitor မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ရုပ္ပံုမ်ား ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္ဆင္ရေသာ ကဒ္ျဖစ္သည္။ VGA Card မ်ားသည္ PCIEX Slot Type အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္သည္။Sound Card
Speaker မွ အသံမ်ားကိုႀကားႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္ဆင္ရေသာကဒ္ ျဖစ္သည္။ ၄င္း ကဒ္မ်ားသည္ PCI Slot Type အမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္သည္။


Hardware ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားပံု(1). Motherboard
(2). PCI and VGA Slot
(3). ZIF Socket with CPU
(4). RAM or Memory
(5). Power Supply
(6). Casing
(7). Hard Disk (HDD)
(8). Read Only Memory (ROM)

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ Hardware ပစၥည္းေတြ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ့ အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ တပ္ဆင္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပသြားတာျဖစ္ပါတယ္။
သံုးစြဲသူ (User) တစ္ေယာက္လက္တင္အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Computer တစ္လံုးျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ Hardware ပစၥည္းေတြအစံုအလင္တပ္ဆင္ထား႐ံုျဖင့္ သံုးစြဲလို႔မရႏိုင္ေသးပါဘူး။ Window လို႔အမ်ားသိတဲ့ Operation System (OS) ကို အရင္ဆံုးတပ္ဆင္ေပးၿပီးေနာက္ Application Software လို႔ေခၚတဲ့ လက္ေတြ႔အသံုးခ် Software ေတြကို တပ္ဆင္ၿပီးမွသာ User တစ္ေယာက္ လက္တင္အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ အဆင့္ကိုေရာက္႐ွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလလြင့္ေနတဲ့လူ..မွ်ေ၀ပါသည္။  ကိုေစာလင္းနက္စ္ အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။http://edu-junction.org/

No comments:

Post a Comment

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks


တင္သမွ်ပိုစ့္ သင့္ Email ထဲကေနဖတ္ခ်င္ရင္/ေရာက္ေနေစရန္.ျပဳလုပ္ေပးပါ  (ေလလြင့္ေနတဲ့လူ)အၾကံျပဳပါ..ေျပာခ်င္တာရွိလွ်င္